LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2020 (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Thứ Hai 07/9/2020
16h00 Làm việc với NCS. PGS. Vũ Huy Thông và TS. Phạm Hồng Hoa. Phòng 1307
Thứ Ba 08/9/2020
10h30 Họp Hội đồng Khoa: các GS, PGS, BCNK và Trưởng Bộ môn.
Các BM báo cáo tình hình rà soát đề cương và học liệu (file kèm theo). Phòng 1306
14h00 Họp Hội đồng khoa học sáng kiến Trường năm học 2019-2020 (phiên thứ nhất). PGS. Vũ Huy Thông. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h30 Bộ môn QTBH&DM tổ chức SHKH cho CHV tại P.1306.
Kính mời TS Doãn Hoàng Minh, TS Nguyễn Đình Toàn, các GV của Bộ môn và những GV khác có quan tâm.
Thứ Tư 09/9/2020
10h00 Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị về kế hoạch triển khai chương trình Internship tại Trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 10/9/2020
09h00 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ triển khai kiểm định các chương trình đào tạo. PGS. Vũ Huy Thông. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 11/9/2020
08h00 Họp Hội đồng khoa học sáng kiến Trường năm học 2019-2020 (phiên thứ hai). PGS. Vũ Huy Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
09h00 Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn trường mở rộng bàn chương trình công tác năm học 2020-2021 và năm 2021. PGS. Phạm Thị Huyền. Phòng 608 tầng 6 Nhà A1