LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2021 (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)

Thứ Hai 06/9/2021
8h00
Họp BM Marketing về Đề án ví trí việc làm và Quy chế đánh giá xếp loại ONLINE
Thứ Ba 07/9/2021
08h30
Họp Tổ công tác hoàn thiện công tác quản lý sinh viên hệ chính quy. ONLINE
Thứ Tư 08/9/2021
08h00
Họp triển khai kế hoạch cập nhật Đề cương học phần trong CTĐT đại học chính quy năm 2021. Trưởng Khoa và các Trưởng Bộ môn. ONLINE
09h00
Họp Hội đồng sáng kiến. PGS. Vũ Huy Thông. ONLINE
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ của Trường. PGS. Vũ Huy Thông. ONLINE
16h00
NCS. Bùi Thị Phương Hoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Động cơ thúc đẩy ý định mua quần áo đã qua sử dụng của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. ONLINE
Thứ Năm 09/9/2021
08h00
Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên CTTT,CLC&POHE. ONLINE
10h00
Họp Tổ công tác xây dựng bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường. ONLINE
14h00
Họp Tổ công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động, năm học 2020-2021. ONLINE
15h00
Họp Tổ công tác xây dựng ngân hàng đề thi của trường. ONLINE
16h00
Họp nhóm số hoá dữ liệu chung phục vụ kiểm định. ONLINE
Thứ Sáu 10/9/2021
10h30
Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. ONLINE
16h00
Họp Tổ công tác “Tiếp cận hệ thống các khóa học chuẩn mực quốc tế”. ONLINE
Thứ Bảy 11/9/2021
15h00
NCS. Bùi Thị Hồng Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự thỏa mãn và ý định mua lặp lại hàng thời trang xa xỉ của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. ONLINE
19h00
Chung kết Chương trình ươm tạo khởi nghiệp sinh viên Kinh tế Quốc dân NEUrON 2021. Các giảng viên và sinh viên quan tâm. ONLINE
Chủ Nhật 12/9/2021
09h00
Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2021 tại khu vực miền Bắc. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; đại biểu có giấy mời và các tân sinh viên. ONLINE