LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2020 (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

 

Thứ Hai 14/9/2020

14h00

Họp Hội đồng khoa học sáng kiến Trường năm học 2019-2020 (phiên thứ Ba).

Trưởng Khoa Vũ Huy Thông

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 

Thứ Ba 15/9/2020

13h30

SHKH Bộ môn QTBH&DM cho CHV

GV của BM, TS. Doãn Hoàng Minh, TS. Nguyễn Đình Toàn và các GV có quan tâm.

Phòng 1306

14h00

Họp Ban chuyên môn chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh.

Trưởng Khoa Vũ Huy Thông

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác rà soát, xây dựng lại Quy định về quản lý đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trưởng Khoa Vũ Huy Thông

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 

Thứ Tư 16/9/2020

08h00

Họp Hội đồng khoa học sáng kiến Trường năm học 2019-2020 (phiên thứ Tư).

Trưởng Khoa Vũ Huy Thông

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

08h00

Tiếp nhận kết quả rà soát, đánh giá hệ thống môn học, học phần đại học chính quy và hệ thống giáo trình, học liệu.

P.Trưởng Khoa Phạm Văn Tuấn

Phòng 210 Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm khối giảng viên.

P.Trưởng Khoa Phạm Văn Tuấn

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Ban thẩm định giáo trình, sách tham khảo bằng tiếng Anh phục vụ giảng dạy được bổ sung trong khuôn khổ Dự án Thư viện điện tử dùng chung.

Trưởng Khoa Vũ Huy Thông

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

Thứ Năm 17/9/2020

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm khối hành chính.

Các thành viên Tổ công tác.

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

8h00

SHKH Bộ môn MKT cho CHV.

GV BM.MKT và các GV có quan tâm.

Phòng 1306

13h45

Họp BM MKT về đề thi môn MKT.CB

GV BM.MKT và tất cả GV trong Khoa (không có giờ lên lớp).

Phòng 1304-1305

 

Thứ Sáu 18/9/2020

09h00

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và Ban Thư ký Hội Sinh viên về trọng tâm công tác năm học 2020-2021.

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

10h00

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn trường về trọng tâm công tác năm học 2020-2021

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 

Thứ Bảy 19/9/2020

14h30

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-BBA) năm 2020.

Đại diện lãnh đạo Khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy, đại biểu có giấy mời.

Hội trường A2

 

Chủ Nhật 20/9/2020

09h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh năm 2020.

Đại diện lãnh đạo Khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy, đại biểu có giấy mời.

Hội trường A2

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 7 năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đại diện lãnh đạo Khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy, đại biểu có giấy mời.

Hội trường A

16h00

Lễ khai giảng cao học K29 đợt 1 năm 2020.

Đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn, các giảng viên tham gia giảng dạy và đào tạo cao học, đại biểu có giấy mời.

Hội trường A2