LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2021 (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)

Thứ Hai 13/9/2021
14h
Họp Hội đồng sáng kiến. (Phiên thứ 2) PGS. Vũ Huy Thông. ONLINE
14h
BM QTBH&DM thảo luận về Chương trình đào tạo Digital Marketing ONLINE
Thứ Ba 14/9/2021
8h
Họp Hội đồng sáng kiến. (Phiên thứ 3) PGS.Vũ Huy Thông. ONLINE
10h30
Họp rà soát tiến độ kiểm định và chuẩn bị họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT. Toàn bộ GV Khoa MKT không có giờ lên lớp và TLĐT ONLINE
14h
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Tự chủ. PGS. Vũ Huy Thông. ONLINE
Thứ Tư 15/9/2021
8h
Họp Hội đồng sáng kiến. (Phiên thứ 4) PGS. Vũ Huy Thông. ONLINE
8h30
Họp BM Marketing ONLINE
9h30
SHKH Giáo trình Tiếng Anh ngành Marketing. Mời các thầy/cô có tham gia giảng dạy, biên soạn và GV BM Marketing ONLINE
10h
Tổ công tác xây dựng Bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả làm việc của Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác ONLINE
14h00
Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2020-2021. PGS. Phạm Văn Tuấn. ONLINE
15h
Họp Tổ công tác xây dựng Mô hình trường 3 cấp. PGS. Vũ Huy Thông. ONLINE
Thứ Năm 16/9/2021
10h00
Triển khai kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sỹ theo hình thức ONLINE ứng dụng M.Teams và LMS. BCN Khoa, LĐ BM có đào tạo SĐH, GVHD.CH, GV là TS và các giảng viên quan tâm. ONLINE
14h00
Báo cáo BGH về Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần. Các thành viên Tổ công tác. ONLINE
15h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Vị trí việc làm. Các thành viên Tổ công tác. ONLINE
15h30
Báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo kế hoạch kiểm định cơ sở giáo dục; lộ trình kiểm định các chương trình đào tạo và xếp hạng trường đại học. Các thành viên Tổ công tác. ONLINE
Thứ Sáu 17/9/2021
08h00
Họp Hội đồng sáng kiến. (Phiên thứ 5) PGS. Vũ Huy Thông. ONLINE
08h30
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xin ý kiến về Chương trình đào tạo K63 của chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Các thành viên HĐ.KH-ĐT.
PGS. Vũ Huy Thông, PGS. Phạm Văn Tuấn, PGS. Phạm Thị Huyền, TS. Nguyễn Quang Dũng, TS. Nguyễn Đình Toàn, TS. Nguyễn Thu Lan. ONLINE
16h30
Họp rà soát tiến độ cập nhật dữ liệu kiểm định và công việc của tổ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm định. Các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng. ONLINE
Thứ Bảy 19/9/2021
14h30
SHKH Giáo trình Marketing Quốc tế Mời GV BM Marketing, PGS Vũ Trí Dũng và các thầy/cô có quan tâm.
Thông báo
-Từ 07h30, thứ sáu, ngày 17/9/2021 đến 17h00 chủ nhật ngày 26/9/2021: Tổ chức cho thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả thi TN THPT năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác nhận nhập học và nhập học (trực tuyến/online). Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến tại: https://nhaphoc.neu.edu.vn). Thành phần: các thành viên Ban tuyển sinh.