LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2020 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

Thứ Hai 21/9/2020
08h30
Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2020.
PGS. Vũ Huy Thông và các ứng viên NCS.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
18h00
Khai giảng lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021.
Hội trường A
Thứ Ba 22/9/2020
08h00
Thường vụ Đảng ủy làm việc với Công đoàn trường về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2020-2021.
Ban Thường vụ Công đoàn trường: PGS. Phạm Thị Huyền.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00
Tập huấn phần mềm, tải đề thi lên hệ thống OTS.
PGS. Phạm Thị Huyền và các Bộ môn có nhu cầu.
Phòng 606 tầng 6 Nhà A2
14h30
BM QTBH&DM tổ chức SHKH cho CHV.
Thành viên BM, TS. Doãn Hoàng Minh, TS. Nguyễn Đình Toàn và các GV, CVH có quan tâm.
P.1306
Thứ Tư 23/9/2020
08h00
Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020.
PGS. Vũ Huy Thông và các đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
15h00
Hội nghị Ban Thường vụ Cụm 5 trường Đại học bàn chương trình công tác năm học 2020-2021.
PGS. Phạm Thị Huyền.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 24/9/2020
08h00
Khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho cán bộ, viên chức năm 2020.
Các cán bộ, viên chức đã đăng ký lớp học.
Phòng 1007 tầng 10 Nhà A2
8h30
Họp BM Truyền thông MKT.
P.1306
Thứ Sáu 25/9/2020
08h00
Hội thảo khoa học Quốc gia, chủ đề: “Giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KHCN Việt Nam” trong khuôn khổ Đề tài KH&CN cấp nhà nước TTKHCN.ĐT.01-20 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam”.
Các thành viên đề tài, nhà khoa học, tác giả bài báo và CBGV quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h00
Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2019-2020.
Các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 26/9/2020
09h00
Họp Ban liên lạc cựu sinh viên khóa 34.
TS. Nguyễn Hoài Long.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
18h00
Sự kiện Chung kết và Tốt nghiệp Chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp Sinh viên Kinh tế Quốc dân NEUrON 2020.
Đại biểu có giấy mời và các giảng viên, sinh viên quan tâm.
Hội trường A2
Chủ Nhật 27/9/2020
07h30
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy, đợt 2 năm 2020 (Buổi thứ nhất).
Các Thầy/Cô giáo, PTK Phạm VănTuấn, TL Cao Thị Thu Hiền; Phụ huynh và Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (có đăng ký tham dự lễ phát bằng) và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
13h00
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy, đợt 2 năm 2020 (Buổi thứ hai).
Các Thầy/Cô giáo, PTK Phạm Văn Tuấn, TL Cao Thị Thu Hiền; Phụ huynh và Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (có đăng ký tham dự lễ phát bằng) và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2