LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2019 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)

Thứ Hai 30/9/2019
09h30
Ban Thường vụ Công đoàn trường họp bàn về kế hoạch tổng kết năm học 2018-2019.
Ban Thường vụ Công đoàn trường.
Phòng 608 Nhà A1
16h00
Sơ kết quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ tập trung và thống nhất qui trình năm 2019.
PTK TS Phạm Văn Tuấn. Đại diện lãnh đạo Khoa và Trưởng các Bộ môn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
17h30
Họp BCNK, CVHT, TLĐT và các lớp trưởng ĐH chính quy
P.1304-1305
Thứ Ba 01/10/2019
10h00
Công đoàn trường báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu chương trình công tác năm học 2018-2019.
Ban Thường vụ Công đoàn trường, Trưởng các Ban công tác
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp Tổ công tác xây dựng quy chế Thi đua khen thưởng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
TK Vũ Huy Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 02/10/2019
Thứ Năm 03/10/2019
09h00
Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2019-2019.
Ban chấp hành CĐT; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UV BCH Công đoàn bộ Khoa; Trưởng, Phó trưởng các Ban công tác của CĐT; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các CLB trực thuộc CĐT và đại biểu có Giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 04/10/2019
08h00
Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chức vụ Trạm trưởng Trạm Y tế.
Đảng ủy trường; Thành viên Hội đồng Trường là viên chức; Ban Giám hiệu; Thường vụ Công đoàn Trường; Chủ tịch Hội CCB; Bí thư ĐTN Trường; Bí thư CB/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Trường; Trưởng các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00
Hội thảo và triển lãm “Hành trình Khám phá Giáo dục và Công nghệ Vương quốc Anh.
GV-CBVC và các sinh viên quan tâm.
Phòng B101 Nhà A2
15h30
Họp giao ban công tác Quý.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị trực thuộc và tương đương; các thành viên được triệu tập.
Phòng hội thảo tầng G Nhà A1