LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2019 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

Thứ Hai 07/10/2019
13h30
Hội nghị về công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo; và triển khai Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giữa chu kỳ, giai đoạn 2017 – 2022.
Trưởng khoa, các Trưởng Bộ môn
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
17h00
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng năm 2019.
Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc đoàn trường.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 08/10/2019
14h00
Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019.
PTK Phạm Văn Tuấn, BTLCĐ Hoàng Tuấn Dũng, Trợ lý Khoa, GVHD và sinh viên đạt giải theo Giấy triệu tập, các đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
14h00
Hội thảo “Kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với khoa học và nghiên cứu”.
Các giảng viên có quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 09/10/2019
08h00
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông qua Chương trình đào tạo K61 của chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE
Thành viên Hội đồng KH&ĐT; đại diện lãnh đạo Khoa
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
08h00
Sinh hoạt Khoa học cho CHV đã nộp bài
BM MKT, GVHD và CHV; các GV và CHV có quan tâm
VPK P.1305
09h00
Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy cấp Trường – Học kỳ II năm học 2018-2019.
PTK Phạm Văn Tuấn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h30
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về Quyết định số 45/QĐ-HĐGSNN ngày 16/9/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước.
Thành viên Hội đồng KH&ĐT.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h30
Họp Hội đồng Khoa Marketing
Các thành viên HĐ theo QĐ của Hiệu trưởng: BCNK, các Trưởng BM, Giáo sư và Phó Giáo sư
Phòng 1306
Thứ Năm 10/10/2019
08h00
Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về phương án bố trí phòng làm việc.
Các thành viên Tổ công tác
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h00
Thảo luận dự thảo văn bản phát động phong trào thi đua tại Đại học KTQD năm học 2019-2020.
Ban Thường vụ Công đoàn trường.
Phòng 608 Nhà A1
Thứ Sáu 11/10/2019
07h45
Hội thảo khoa học Quốc Gia “Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội phát triển bền vững”.
Đại biểu có giấy mời và cán bộ giáo viên có quan tâm
Phòng B 101 Nhà A2
09h00
Họp Hội đồng trường
Thành viên Hội đồng trường.
Phòng hội thảo tầng G Nhà A1
16h30
Công bố báo cáo của Ngân hàng Thế giới về tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Châu Á Thái Bình Dương năm 2019.
Đại biểu và cán bộ giảng viên quan tâm
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Bảy 12/10/2019
Chủ Nhật 13/10/2019
09h00
Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, đại biểu có giấy mời và tân sinh viên
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thông báo
-18h00, thứ Hai ngày 07/10/2019: Đào tạo kỹ năng sinh viên 2019 – Lớp Kỹ năng lãnh đạo. Thành phần: Sinh viên là cán bộ lớp Khóa 60, 61. Địa điểm: Phòng 511 – Nhà A2.
-18h00, thứ Ba ngày 08/10/2019: Đào tạo kỹ năng sinh viên 2019 – Lớp Kỹ năng lãnh đạo. Thành phần: Sinh viên là cán bộ lớp Khóa 60,61. Địa điểm: Phòng 511 – Nhà A2.
-18h00, thứ Tư ngày 09/10/2019: Đào tạo kỹ năng sinh viên 2019 – Lớp Kỹ năng Giải quyết vấn đề. Thành phần: Sinh viên là cán bộ lớp Khóa 60,61. Địa điểm: Phòng 511 – Nhà A2.
-18h00, thứ Năm ngày 10/10/2019: Đào tạo kỹ năng sinh viên 2019 – Lớp Kỹ năng Giải quyết vấn đề. Thành phần: Sinh viên là cán bộ lớp Khóa 60,61. Địa điểm: Phòng 511 – Nhà A2.