LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2019 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

Thứ Hai 21/10/2019
16h30
Họp Tổ công tác chuẩn bị Hội nghị toàn thể Giảng viên lấy ý kiến về Thời khóa biểu năm học.
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1043 QĐ/ĐH-KTQD ngày 08/10/2019 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 22/10/2019
18h00
Hội nghị Tổng kết năm học và Chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2019.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, đại diện lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội, BCH và UBKT Đoàn trường, Ban Thư ký Hội SV, Chi ủy Chi bộ SV, BCH các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc, Bí thư, Phó bí thư chi đoàn sinh viên các khóa 58, 59, 60, 61, BCN/BTT các CLB Đội trực thuộc Đoàn TN – Hội SV, đoàn viên, sinh viên thuộc các đội hình tình nguyện tham gia Chiến dịch Mùa hè TNTN năm 2019 và đoàn viên, sinh viên quan tâm.
Hội trường A2
Thứ Tư 23/10/2019
16h00
Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc gia: “Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển”
Thành viên các nhóm nghiên cứu chiến lược
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 24/10/2019
09h00
Lễ ra mắt Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí có giấy mời, các đối tác và khách mời, cựu học viên-sinh viên, toàn thể viên chức và sinh viên Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Hội trường A2
16h30
Hội nghị toàn thể Giảng viên lấy ý kiến về Thời khóa biểu năm học.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ môn, toàn thể Giảng viên của Trường và thành viên Tổ công tác.
Hội trường A2
Thứ Sáu 25/10/2019
16h
NCS Phương Anh bảo vệ LATS cấp cơ sở
Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở, các Thầy Cô giáo, NCS Khoa MKT và những người quan tâm
Phòng A1-1306
Thứ Bảy 26/10/2019
08h00
Hội thảo khoa học quốc gia: “Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển”
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Giáo sư cấp cơ sở, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường; lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa/ Viện, các nhà khoa học, thành viên các nhóm nghiên cứu, toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và các đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
14h00
Lễ khai giảng và trao bằng tiến sĩ năm 2019.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn; đại diện lãnh Phòng ban, Trung tâm trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận án tiến sĩ các cấp và các đồng chí có giấy mời.
Hội trường A2
Thông báo
8h30 – 17h00 thứ Hai ngày 21/10/2019: Nhà trường tổ chức đo trang phục cho CBVC tại Phòng hội thảo tầng G Nhà A1.
8h30 – 17h00 thứ Ba ngày 22/10/2019: Nhà trường tổ chức đo trang phục cho CBVC tại Phòng hội thảo tầng G Nhà A1.