LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2020 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Thứ Hai 19/10/2020
08h30
Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy cấp Trường học kỳ II năm học 2019-2020.
PTK. PVTuấn và TLĐT: Cao Hiền.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h00
Phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai lũ lụt.
Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên, cao học viên, nghiên cứu sinh của trường.
Sảnh trước Nhà A1
14h30
Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, đại diện ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đại diện ban Thư ký Hội Sinh viên.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h00
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021.
Đại diện lãnh đạo Khoa, TLĐT; các viên chức được giao xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách của đơn vị; thành viên Tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Ba 20/10/2020
09h00
Chương trình “Gặp gỡ tháng Mười” kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Nữ công Công đoàn trường, các nhà khoa học nữ các thế hệ, đại diện lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, toàn thể nữ cán bộ, viên chức và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
15h30
Họp tổ chuyên môn xây dựng quy định học bổ sung kiến thức chương trình Đại học đối với các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/10/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 21/10/2020
8h
SHKH của 2 NCS.
Mời: GS Đạo, PGS Chiến, PGS Đức, TS Long, TS Minh, TS Dũng nhận quyển đọc góp ý tại bàn TLĐT.
Thành phần tham dự: các NCS và GV không có giờ lên lớp.
Phòng 1306
16h30
Họp toàn Khoa về Dự thảo Đề án Thành lập Hội đồng Trường và bầu Đại biểu đại diện đi dự các Hội nghị bầu Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025
Phòng 1304-1305
Thứ Năm 22/10/2020
14h00
Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2020.
Các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/9/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 23/10/2020
08h30
Hội thảo thường niên Nghiên cứu sinh Chương trình Tiến Sĩ bằng Tiếng Anh lần thứ nhất (First Yearly EPHD Seminar – YES) 10/2020.
Các thành viên Ban chuyên môn chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh theo Quyết định số 1022/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/10/2019 của Hiệu trưởng, nghiên cứu sinh, đại biểu có giấy mời và những người quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00
Họp giao ban công tác Quý.
Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn, Giám đốc Trung tâm và những thành viên được triệu tập.
Phòng hội thảo tầng G Nhà A1
15h30
Lễ Tốt nghiệp chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 12.
Đại diện lãnh đạo Khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
Thứ Bảy 24/10/2020
08h00
Khai giảng NCS và trao bằng Tiến sĩ năm 2020.
Đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn, giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá luận án tiến sĩ các cấp và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
Chủ Nhật 25/10/2020
07h30
Lễ khai giảng Đại học hệ chính quy năm 2020.
Trưởng khoa, Trợ lý Khoa, tân sinh viên và các đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2