LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2021 (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

Thứ Hai 18/10/2021
8h
BM Marketing họp về đề cương giáo trình, công tác học liệu và lịch giảng. P.1305
08h30
Họp với ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Tuấn và các GVHD dự kiến cho những ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2021. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h30
Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường mở rộng nhận xét viên chức quản lý hết nhiệm kỳ. PGS. Thông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h30
Tọa đàm lấy ý kiến Giảng viên về Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA ngành Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh. Các Giảng viên tham gia giảng dạy. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 19/10/2021
08h30
Tập huấn về xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra đảm bảo độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sáng tạo của sinh viên.
OFFLINE/ONLINE. Toàn thể các Trưởng, Phó Bộ môn và giảng viên không có giờ lên lớp Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h00
Họp Tổ công tác hoàn thiện Quy định tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h30
Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Xúc tiến bán” do TS. Nguyễn Đình Toàn chủ biên. Các thành viên Hội đồng và Nhóm biên soạn giáo trình. P1306, Tầng 13, Nhà A1
Thứ Tư 20/10/2021
09h00
Tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 – 20/10/2021). PGS.Huyền, PGS.Tuấn, TS. Hạnh và các nữ viên chức, giảng viên, người lao động đang công tác tại Trường. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
13h30
Họp Hội đồng xét tuyển NCS đợt 2 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. Thành viên các Hội đồng và ứng viên P.1306
15h30
Họp Tổ công tác xây dựng Mô hình trường 3 cấp. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 21/10/2021
08h00
Hội thảo “Tìm hiểu về kinh doanh có trách nhiệm đối với các sinh viên khối trường kinh tế”. PGS. Tuấn; Ban Chấp hành Đoàn TN, Đại diện VCCI và đại diện các doanh nghiệp khách mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h00
Họp về tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (4th CIEMB 2021)”. ThS. Nhung. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 22/10/2021
08h00
Hội thảo “Tìm hiểu về kinh doanh có trách nhiệm đối với các sinh viên khối trường kinh tế”. PGS. Tuấn; Ban Chấp hành Đoàn TN, Đại diện VCCI và đại diện các doanh nghiệp khách mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1