LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM 2020 (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

Thứ Hai 26/10/2020
16h30
SHKH cho CHV.
Thành viên BM QTBH&DM, TS Doãn Hoàng Minh, TS Nguyễn Đình Toàn và các thầy, cô quan tâm.
Phòng 1306
Thứ Ba 27/10/2020
08h00
Hội thảo khoa học Quốc gia, chủ đề: “Nền Kinh tế số: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Các thành viên Ban chỉ đạo Ban tổ chức và thư ký hội thảo, Ban biên tập, Hội đồng khoa học và đào tạo Trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, đại biểu có giấy mời, các nhà khoa học; CBGV và sinh viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h00
Tổng kêt tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.
Ban Giám hiêu, cùng các đ/c trong Ban Tư vấn tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các khoa/Viện quản lý đào tạo của Trường.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h00
Tổng duyệt chuẩn bị cho Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020.
Các sinh viên đăng ký tham dự Hội nghị có mặt tại Hội trường A2 để tập dượt chuẩn bị cho buổi Hội nghị chính thức.
Hội trường A2
Thứ Tư 28/10/2020
BM MKT tổ chức đi thực tế tại Công ty May Bắc Giang cho toàn thể sinh viên CLC Marketing K60.
08h00
Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Biến đổi khí hậu và Quản lý bền vững ở Việt Nam và Đài Loan”.
Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Thư ký Hội thảo và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
08h30
Khai mạc giải BÓNG RỔ truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2020.
Đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và SV, CBVC quan tâm.
Sân KTX Sinh viên
14h00
Hội nghị “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm” năm 2020 và Lễ trao giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm học 2019-2020.
Đại diện lãnh đạo Khoa, Cán bộ/Giảng viên phụ trách NCKHSV, Trợ lý Khoa; CLB Sinh viên NCKH; Giảng viên hướng dẫn đề tài NCKHSV đạt giải; Sinh viên/Nhóm sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế quốc dân – Vietcombank” năm học 2019-2020 và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
15h00
Tọa đàm, gặp gỡ cán bộ viên chức, người lao động của Trường về hưu năm 2020 tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Thứ Năm 29/10/2020
07h30
Hội thảo Khoa học Quốc gia “Vai trò tri thức trẻ trong nền Kinh tế số”.
Đại diện lãnh đạo các Khoa/ Viện, Trung tâm, đại biểu có giấy mời và CBGV, SV quan tâm.
Hội trường A2
10h30
Họp phổ biến quy chế và chuẩn bị thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020.
Các thành viên Ban chỉ đạo coi thi, Điểm trưởng và thư ký điểm thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h00
Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2019-2020.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp Tổ công tác xây dựng quy định học bổ sung kiến thức chương trình Đại học đối với các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Các thành viên Tổ công tác và tổ chuyên môn theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/9/2020 và 688/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/10/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 30/10/2020
Bộ môn Marketing tổ chức cho sinh viên Marketing K60 đi thực tế tại EuroWindow.
08h30
Họp Hội đồng trường.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h00
Ban Giám hiệu gặp mặt Lưu học sinh khóa mới.
Đại diện Khoa/Viện có lưu học sinh theo học.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h30
Khai trương Ký túc Nhà 5,6,7.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị và CBVC quan tâm.
Sân Nhà 7
Thứ Bảy 31/10/2020
07h00
Diễn đàn Thanh niên ASEAN 2020 (Ngày thứ nhất).
Đại diện lãnh đạo ĐTN, HSV và sinh viên là đại biểu chính thức diễn đàn.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Chủ Nhật 01/11/2020
Bộ môn Marketing tổ chức cho sinh viên đi thực tế tại Hải Phòng
07h00
Diễn đàn Thanh niên ASEAN 2020 (Ngày thứ hai).
Đại diện lãnh đạo ĐTN, HSV và sinh viên là đại biểu chính thức diễn đàn.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h00
Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 8 năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; đại biểu có giấy mời và các tân sinh viên.
Hội trường A