LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM 2021 (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Thứ Hai 25/10/2021
8h
Họp BM. MKT xét kéo dài thời gian làm việc của PGS. Trương Đình Chiến. VPK
14h
BM QTBH&DM: SHKH online cho CHV. Các thành viên BM và TS. Doãn Hoàng Minh, TS. Nguyễn Đình Toàn, TS. Đỗ Khắc Hưởng ONLINE
16h
Họp BM QTBH&DM xét kéo dài thời gian làm việc của PGS. Vũ Minh Đức.
Thứ Ba 26/10/2021
14h
Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2020-2021. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng, PGS. Tuấn. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 27/10/2021
08h30
Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số mô hình chính sách và kinh doanh” thuộc Chuỗi hội thảo Mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu (VYSA).
OFFLINE/ONLINE. PGS. Tuấn, Đoàn viên cán bộ, giảng viên trẻ thuộc CĐGV và sinh viên quan tâm. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h
Họp Hội đồng Khoa Mời các thành viên HĐK (2 tài liệu đã được gửi qua email) và nhóm tác giả tham gia biên soạn giáo trình Xúc tiến bán, Giáo trình Tiếng Anh ngành MKT VPK
16h30
Họp Ban rà soát chương trình đào tạo Cao học Quản trị kinh doanh – MBA. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 28/10/2021
14h00 T
ọa đàm “Thúc đẩy việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong Nông nghiệp tại Việt Nam”. Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại diện lãnh đạo Khoa, đại biểu có giấy mời và các viên chức, người lao động, người học quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h30
Họp Tổ công tác giáo trình môn học. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 29/10/2021
09h00
Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022. Ban chấp hành CĐT; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UV BCH Công đoàn Khoa, thành viên Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng, Phó trưởng các Ban công tác của CĐT; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các CLB trực thuộc CĐT và các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h00
Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 3 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h30
Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. PGS. Thông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thông báo:
Từ thứ Hai, ngày 25/10/2021 đến thứ Sáu, ngày 29/10/2021: BCNK và TLĐT rà soát kết quả học tập của sinh viên đại học chính quy, xét cảnh báo học tập, thôi học (đợt 2/2021) theo Thông báo số 1484/TB-ĐHKTQD ngày 23/9/2021 của Hiệu trưởng.