LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2019 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

Thứ Hai 04/11/2019
7h30:
Khai mạc “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa K58” (TLĐT và CVHT lưu ý lịch của lớp sinh viên theo khối các đơn vị đào tạo). Hội trường A2.
8h45: Họp nhóm Thường trực BTC Hội thảo của Khoa MKT và Viện TM-KTQT tại P.1306
BCN Khoa và bộ phận thường trực
10h30
Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về phương án bố trí phòng làm việc.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h00
Công bố giải Golf lần thứ 3 – Cựu học viên, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân “Swing for Students”.
PTK TS.Phạm Văn Tuấn
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Thị Thu Hà
P.1306, Nhà A1 (VPK)
Mời các Thầy Cô giáo, NCS và anh chị em quan tâm.
Thứ Ba 05/11/2019
08h00
Hội thảo “E-learning – Kinh nghiệm và cơ hội hợp tác”.
Đại diện lãnh đạo Khoa, đại biểu có giấy mời, đối tác tổ chức, giảng viên, sinh viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h00
Họp Ban chấp hành Công đoàn trường về kế hoạch công việc và ngân sách năm 2019 và 2020.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 06/11/2019
9h:
Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên ĐHCQ đợt 1 năm 2019.
PTK TS. Phạm Văn Tuấn, các thành viên Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên ĐHCQ năm 2019 theo Quyết định số 212/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/3/2019; Quyết định số 557/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/5/2019; Quyết định số 898/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/8/2019.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h00
Bế mạc giải Bóng rổ truyền thống ĐHKTQD – Năm 2019.
Vận động viên, đại diện các đơn vị đạt giải và cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm.
Sân bóng rổ – Khu nội trú ĐH KTQD
10h00
Làm việc với các Trung tâm trực thuộc Khoa/Viện về việc xây dựng kế hoạch năm 2020.
TS. Nguyễn Hoài Long, các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 1961/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/9/2019 của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 07/11/2019
07h30
Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay”.
Đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
———-
LƯU Ý
Bộ môn Truyền thông MKT tổ chức đi kiểm tra thực tập: các giảng viên tham gia hướng dẫn thực tập đăng ký lịch cụ thể với LĐ BM.
Thường trực BTC Hội thảo của Khoa MKT và Viện TM-KTQT sẽ thông báo cụ thể tới các thành viên BTC về những nội dung công việc có liên quan tới công tác chuẩn bị trong tuần này.