LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2020 (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

Thứ Hai 02/11/2020
9h
Gặp mặt đại diện cựu SV K48 v/v Kỷ niệm 10 năm ra trường.
BCNK, TLĐT.
Phòng họp 1306
Thứ Ba 03/11/2020
15h00
Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường.
Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Tổ thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 04/11/2020
16h30
Sinh hoạt Khoa học của NCS N.T.Mai.
BCNK, LĐ.BM, các GV đã được phân công đọc nhận xét, GV không có giờ lên lớp, NCS và Tập thể GVHD.
Phòng họp 1306
Thứ Năm 05/11/2020
16h30
Sinh hoạt Khoa học BM MKT: PGS. T.Đ.Chiến báo cáo chủ đề Seedings.
BM MKT và các GV quan tâm.
Phòng họp 1306
Thứ Sáu 06/11/2020
08h30
Lễ Khởi động dự án và tập huấn lãnh đạo trẻ về môi trường 2020.
GV và SV quan tâm.
Phòng B101-102 Nhà A2
09h00
Lễ khai giảng Chương trình Liên kết đào tạo Cử nhân Quốc tế Quản trị Kinh doanh DSU-NEU Khóa 5 năm học 2020-2021.
Đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn và GV tham gia giảng dạy Chương trình.
Hội trường B2-103 Nhà A2
Thứ Bảy 07/11/2020
08h00
Ngày hội việc làm “Banking career Fair 2020”.
Các thầy cô giáo và sinh viên quan tâm.
Sảnh Nhà A1-A2
08h30
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động Ngành giáo dục.
Các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Chấp hành Công đoàn Khoa.
Hội trường A2
09h00
Khai giảng Khóa 7 chương trình Thạc sỹ điều hành Quản trị kinh doanh quốc tế PGSM.
Các thầy cô giáo tham gia giảng dạy chương trình.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Chủ Nhật 08/11/2020
BM TT MKT tổ chức đi thực tế cho sinh viên khoá 59 & 60 TT MKK & PR
Địa điểm: Hệ thống trang trại Bác Tôm (Đông Anh, Hà Nội).
Thành phần: GV BM TT MKT và toàn thể sinh viên 3 lớp TT MKT 59, 60 & PR 60.
08h00
Khai trương Ký túc kiểu mẫu Đại học Kinh tế Quốc dân.
PTK. PVTuấn, các CBVC quan tâm và đại biểu có giấy mời.
Sân KTX Sinh viên
09h00
Khai mạc Ngày hội tuổi trẻ Đại học Kinh tế Quốc dân – NEU YOUTH FESITVAL 2020.
PTK. PVTuấn, đại diện lãnh đạo các Bộ môn; sinh viên K62 và các đại biểu có giấy mời.
Sân KTX Sinh viên