LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2021 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

Thứ Hai 01/11/2021
10h00 Họp Bộ môn Marketing VPK
14h00 Bộ môn QTBH&DM tổ chức SHKH online cho CHV Các thành viên Bộ môn và TS. Doãn Hoàng Minh, TS. Nguyễn Đình Toàn, TS. Đỗ Khắc Hưởng
16h00 Họp nhóm LBU PGS. Thông, TS. Long, TS. Hưởng VPK
Thứ Ba 02/11/2021
09h30 Họp phân công nhiệm vụ và tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm đợt 2 năm 2021 (Theo KH số 1615/KH-ĐHKTQD-14-10-2021). Trưởng, Phó các Bộ môn có học phần thuộc khối kiến thức đại cương và khối kiến thức cơ sở ngành chưa xây dựng NHCH trắc nghiệm. Phòng Hội thảo tầng G nhà A1
Thứ Tư 03/11/2021
14h00 Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi bài giảng trực tuyến năm 2021. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 04/11/2021
10h30 Triển khai công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và 65 năm thành lập Trường. PGS. Thông, PGS Huyền UV Thường vụ BCH Công đoàn trường Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h30 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. PGS. Thông Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 05/11/2021
08h00 Hội thảo “YEARLY EPHD SEMINAR – YES2021: Innovation And Sustainable Development Under Uncertainty – Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong bối cảnh bất định”. NCS của chương trình, các Thầy/Cô, đại biểu có giấy mời và những người quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h30 Họp về tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (4th CIEMB 2021)” (Lần 2). Chủ trì và thư ký các phiên thảo luận song song; ThS. Nhung Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
11h00 Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, thôi học đại học chính quy đợt 2/2021.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Tuấn Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 06/11/2021
09h00 Khai giảng Đại học Chính quy Khóa 63.
BCNK, TLĐT, thầy cô giáo và sinh viên không có giờ lên lớp, phụ huynh sinh viên K63, đại diện các nhà tài trợ và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2 và Live Streams trên trên fanpage của trường