LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2021 (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)

Thứ Hai 08/11/2021
14h BM QTBH&DM tổ chức SHKH online cho CHV. Thành viên Bộ môn và TS. Doãn Hoàng Minh, TS. Đỗ Khắc Hưởng, TS Nguyễn Đình Toàn.
15h BM QTBH&DM sinh hoạt khoa học về nội dung môn học Marketing trên mạng xã hội. Thành viên Bộ môn và kính mời các thầy, cô quan tâm.
Thứ Ba 09/11/2021
9h Họp chuẩn bị đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành. PGS. Thông và PGS. Huyền Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h30 Họp triển khai công tác tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2021-2022. Đại diện lãnh đạo khoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 10/11/2021
8h Hội thảo quốc gia “Quán triệt Văn kiện Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học”. ONLINE/OFFLINE. Đại biểu có giấy mời và các GV, nhà khoa học quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Năm 11/11/2021
8h Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ tư” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS – 4th CIEMB 2021) – Phiên chính buổi sáng.
ONLINE/OFFLINE Chủ trì các phiên thảo luận, Đại biểu có giấy mời. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1
11h: Deadline các nhóm TC và MC Báo cáo KiDi
14h Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ tư” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS – 4th CIEMB 2021) – Phiên chính buổi chiều.
ONLINE/OFFLINE Chủ trì các phiên thảo luận, Đại biểu có giấy mời Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 12/11/2021
8h Executive workshop: Experiences and Strategies to Publish in High Quality International Publications.
ONLINE/OFFLINE Các tác giả đăng bài hội thảo CIEMB; giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
9h Họp rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA. PGS. Huyền, TS. Hương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h30 Họp Bộ môn Marketing P.1306
Thứ Bảy 13/11/2021
19h30 Chương trình Chào tân sinh viên khóa 63. PGS. Thông, PGS. Tuấn và tân sinh viên khóa 63. Hội trường A2