LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM 2021 (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

Thứ Hai 15/11/2021
15h30 Tổ công tác xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
20h Tập huấn nghiệp vụ thi trắc nghiệm trực tuyến. ONLINE. Đại diện lãnh đạo BM có tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến; các GV ra đề thi trắc nghiệm trực tuyến và CBGV quan tâm.
Thứ Ba 16/11/2021
08h00 Tọa đàm khoa học: “Kinh tế và Kinh doanh Nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay: Những vấn đề đặt ra”. Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Giáo sư; các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 17/11/2021
08h00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00 Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên ĐHCQ khóa 56 trở về trước. PGS. Tuấn Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 18/11/2021
08h30 Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2019. Các Trưởng nhóm CBQT năm 2019. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h30 Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2020. Các Trưởng nhóm CBQT năm 2020 Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h30 Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2021. Các Trưởng nhóm CBQT năm 2021. PGS. Thông và PGS. Tuấn Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h00 Gặp mặt chúc mừng Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo ưu tú được phong tặng năm 2020, 2021 và nguyên Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Các Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo ưu tú được phong tặng năm 2020, 2021, nguyên Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ và đại biểu có giấy mời. Hội trường A2
Thứ Sáu 19/11/2021
Gặp mặt nhân ngày 20-11 tại VPK