LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2019 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

Thứ Hai 25/11/2019
8h30:
Họp BM QTBH&DM về việc kéo dài thời gian công tác của PGS Vũ Minh Đức. Các thành viên Bộ môn. P.1303
15h:
Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp khóa 11, ngành Quản trị kinh doanh, Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU). Đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn, giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình, đại biểu có giấy mời. Hội trường A2.
15h00:
Ban Giám hiệu tiếp và làm việc với các Keynote Speakers của Hội thảo CIEMB 2019.
Các Chủ trì theo Quyết định của Hiệu trưởng: PGS.Vũ Huy Thông, TS.Lê Thùy Hương
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Ba 26/11/2019
08h00:
Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ hai” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS – 2nd CIEMB 2019.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Giáo sư cấp cơ sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa/Viện, các tác giả có bài viết, toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và các đại biểu quan tâm. Hội trường A2
Những GV Khoa MKT đã được phân công đọc-bình luận bài viết: chú ý địa điểm và thời gian theo lịch trình của BTC.
Thứ Tư 27/11/2019
8h:
Họp Hội đồng Khoa: đánh giá giờ giảng của GV tập sự
Thành viên HĐK: BCN Khoa, các TBM, GS và PGS
Phòng 1306
9h:
Họp xét lên lương và họp v.v kéo dài thời gian công tác của PGS.
TK-BTCB, PTK-CTCĐ, BT.LCĐ và các TBM. Phòng 1306
9h
Tập huấn sử dụng phòng học thông minh.
Đại diện lãnh đạo Khoa, các Bộ môn và các giảng viên quan tâm. Phòng 501 Giảng đường D2
15h00
Họp triển khai công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. PTK Phạm Văn Tuấn, TBM Phạm Thị Huyền.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 28/11/2019
14h:
BM QTBH&DM tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “Digital Marketing – Cách tiếp cận chiến lược”. P.1303
Thành viên Bộ môn và kính mời các thày, cô quan tâm
Thứ Sáu 29/11/2019
08h00
Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Cơ sở khoa học và thực trạng hệ thống định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông và cơ chế quản lí nhân sự trong các trường công lập theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông”. Thuộc đề tài cấp Nhà nước. mã số: KHGD/16-20.ĐT.029.
Đại diện lãnh đạo Khoa, đại biểu có giấy mời và những người quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1