LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2021 (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

Thứ Hai 22/11/2021
08h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ, Kiểm tra minh chứng của Báo cáo tự đánh giá. PGS. Thông, PGS. Tuấn, TS. Long và các thành viên nhóm chuyên trách về Minh chứng Phòng 1514, Nhà A1
10h00 Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Phiên ký kết Biên bản kết thúc Khảo sát sơ bộ trong hoạt động đánh giá ngoài.
ONLINE/OFFLINE Tham dự offline: PGS. Thông, PGS. Tuấn: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. Tham dự online: thành viên Hội đồng tự đánh giá, tất cả thành viên các nhóm chuyên trách từng Tiêu chuẩn.
14h Họp BCNK và các Trưởng/Phó BM Đề cương các học phần trong CTĐT Cao học P.1306
Thứ Ba 23/11/2021
14h00 Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 24/11/2021
09h00 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021, triển khai chương trình công tác năm học 2021 – 2022 và Tổng kết Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. Bí thư/ Phó Bí thư LCĐ, Bí thư Chi đoàn các lớp SV. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00 Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị đào tạo ngắn hạn của Trường. PGS. Thông, TS. Hưởng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 25/11/2021
14h00 Họp xét tiến độ nghiên cứu sinh năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00 Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Hội trường A2
15h30 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy khóa 64 (tuyển sinh năm 2022). PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 26/11/2021
08h00 Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Hội trường A2
10h30 Rà soát tiến độ xây dựng ngân hàng đề thi của các học phần cơ sở ngành. Đại diện lãnh đạo BM phụ trách 45 học phần cơ sở ngành đang xây dựng ngân hàng đề thi. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1