LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2018 (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2018
(Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

Thứ Hai 03/12/2018
15h: Giao ban tháng 12: Chi ủy, BCNK, BCH Công đoàn, BT.LCĐ, Trưởng và Phó các BM. Phòng 1306

Thứ Ba 04/12/2018
14h: Họp BM Marketing –> 15h30: Nghiệm thu cơ sở Giáo trình Quản trị Giá: Mời BM Định giá

Thứ Tư 05/12/2018
14h: Họp xét gia hạn NCS K35 (hệ 4 năm) và K36 (hệ 3 năm). Đại diện lãnh đạo Khoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm 06/12/2018
8h30: Họp BM Truyền thông MKT

14h: Họp về đổi mới phương thức tổ chức thực hành, thực tế môn học của chương trình POHE. Đại diện Khoa, Bộ môn (Marketing và Truyền thông Marketing) có triển khai Chương trình POHE Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu 07/12/2018
8h30: Họp Chi bộ. Phòng 1306.