LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2019 (Từ ngày 2/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

Thứ Hai 2/12/2019
8h30:
PTK Phạm Văn Tuấn làm việc với Phòng QLĐT, Khảo thí &KĐCL.
10h PTK. Phạm Văn Tuấn làm việc với trợ lý khoa, ThS. Trần Bích Thuỷ và ThS. Cao Thu Hiền về hoạt động kiểm định.
Thứ Ba 3/12/2019
07h45:
Hội thảo khoa học Quốc gia “Tạo động lực cho cán bô, viên chức và người lao động trong các trường đại học, xu hướng và giải pháp”
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng Trường (là viên chức của Trường), thành viên Hội đồng Khoa học-Đào tạo Trường (là viên chức của Trường), đại diện lãnh đạo đơn vị và công đoàn các đơn vị trong Trường; cùng toàn thể tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các đồng chí quan tâm. Phòng G nhà A1
PTK. Phạm Văn Tuấn và Phó C.T CĐK, TS. Nguyễn Đình Toàn tham dự
Thứ Tư 4/12/2019
10h:
Họp triển khai kế hoạch Giải Tennnis, Cầu lông, Bóng bàn giao hữu công chức, viên chức, người lao động năm 2019.Các đ/c trong Ban Thường vụ CĐT, Ban Thể thao CĐT và Chủ tịch CLB Tennis và CLB Cầu lông, bóng bàn, Phòng họp B, tầng 5, A1. PGS. Phạm Thị Huyền, Ban Thường vụ CĐT tham dự.
10h30:
Đại diện lãnh đạo các BM làm việc theo lich với Phòng Thanh tra và pháp chế. Tại VP khoa, A1,1306.
Thứ Năm 5/12/2019
9h:
Nhà xuất bản McGrawHill giới thiệu giải pháp tích hợp tài liệu số vào hệ thống giảng dạy tích hợp. Đại diện các Bộ môn có giảng dạy môn học bằng tiếng Anh, các giảng viên quan tâm., Phòng họp C, tầng 5, A1.
Trưởng các nhóm viết tiêu chuẩn làm việc với chuyên gia tư vấn kiểm định do Trường mời (lịch cụ thể sẽ báo sau)
Thứ Sáu 6/12/2019
08h30
Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Phòng, các Khoa, Viện, Trung tâm; các hội viên Hội CCB.
PT.K. TS. Phạm Văn Tuấn, PGS Trương Đình Chiến, TS. Nguyễn Quang Dũng tham dự, Phòng Hội thảo tầng G, A1.
Trưởng các nhóm viết tiêu chuẩn làm việc với chuyên gia tư vấn kiểm định do Trường mời (lịch cụ thể sẽ báo sau)
Thứ bảy 7/12/2019
Khai giảng Khóa 26 Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn; đại diện lãnh Phòng ban, Trung tâm trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các đ/c có giấy mời.Phòng Hội thảo tầng G, A1. PTK. Phạm Văn Tuấn tham dự