LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2020 (Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)

Thứ Hai 30/11/2020
18h
Chương trình Chào Tân Sinh viên K62 Khoa Marketing
Thành phần: các đại biểu có giấy mời, toàn thể Giảng viên, CB.VC và Sinh viên Khoa Marketing
Hội trường A2
Thứ Ba 01/12/2020
8h30
Hướng dẫn, hỗ trợ các Bộ môn sử dụng phần mềm kê khai thanh toán học kỳ 1/2020-2021.
Đại diện lãnh đạo các Bộ môn và GV quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
Thứ Tư 02/12/2020
08h00
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng viên năm 2020.
Cấp ủy Chi bộ
Hội trường A2
8h30
Họp BM QTBH&DM.
Phòng 1306
9h
BM QTBH&DM Sinh hoạt khoa học chủ đề: “Chương trình đào tạo bậc cử nhân Digital Marketing”
Thành viên BM và các GV có quan tâm.
Phòng 1306
16h00
Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Các viên chức được cử đi học.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Năm 03/12/2020
14h
Họp Bộ môn Marketing.
Nghe UCV giảng thử và dự kiến phân công giảng dạy Kỳ 2.
Phòng 1306
16h00
Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch ứng viên để ký hợp đồng lao động.
Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng và các ứng viên kiểm tra sát hạch.
Phòng 507 Giảng đường A2
18h00
Khai giảng lớp Lý luận chính trị bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Các quần chúng ưu tú được Chi bộ cử đi học.
Phòng B103 Nhà A2
Thứ Sáu 04/12/2020
8h
BM Marketing SHKH thông qua tên đề tài cho CHV K28
Các GV tham gia hướng dẫn CHV tại BM MKT.
Phòng họp 1305