LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2021 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

Thứ Hai 29/11/2021
08h00 Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2021 về việc xét tuyển thẳng sinh viên quốc tế. Các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/7/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h00 Thống nhất dữ liệu và rà soát lần cuối báo cáo và hệ thống minh chứng, các tài liệu nộp cho đoàn đánh giá ngoài kiểm định. Các thành viên chuẩn bị báo cáo kiểm định của Khoa Marketing Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 30/11/2021
09h00 Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 31. Lãnh đạo Khoa và Lãnh đạo Bộ môn. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h30 Ban Giám hiệu họp với các NCS là viên chức của Trường thuộc diện chậm tiến độ. Lãnh đạo Khoa và các NCS là viên chức của Khoa thuộc diện chậm tiến độ từ khóa 38 trở về trước. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 01/12/2021
8h30 Họp BM MKT P.1306
09h30 Họp thống nhất cơ chế thanh toán tiền ra đề thi và tiền sinh hoạt bộ môn, hội đồng nghiệm thu sách giáo trình cấp khoa theo quy chế mới Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h30 Họp Tổ xây dựng mô hình trường. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 02/12/2021
08h00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h BM QTBH&DM tổ chức giảng thử cho ứng viên kiêm giảng và thảo luận kế hoạch triển khai một số hoạt động của BM Các thành viên BM P.1306
Thứ Sáu 03/12/2021
08h00 Hội thảo khoa học: “Giải pháp thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ khai thác tài sản trí tuệ tại các Viện nghiên cứu, Trường Đại học”
ONLINE/OFFLINE Đại biểu có giấy mời và các thầy cô, sinh viên có quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h Họp đánh giá xếp loại chất lượng Khoa và viên chức trong Khoa Chi ủy, BCN Khoa, CT Công đoàn, BT.LCĐ, Trưởng, Phó Trưởng BM và GĐ Trung tâm P.1306