LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2022 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

Thứ Hai 28/11/2022
11h
GVHD nộp KLTN và bảng điểm SV ngành Marketing
14h
Thư ký các Tiểu ban đánh giá KLTN thực hiện nhiệm vụ theo phân công dưới đây: Anh Thai Ha Pham Trần Việt An Hoa Duong Đinh Vân Oanh Thanh Pham Dung Hoang Nhung Tran Hillary Minh Phuong Nguyen Trang Nguyen Hòa Lê Huỳnh Văn Khải Nguyễn Minh Hiền Mai Le
14h00
Họp rà soát tiến độ xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần (tự luận và trắc nghiệm khách quan)
Các Trưởng/Phó Trưởng Bộ môn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 29/11/2022
13h30
Hội thảo Khoa học quốc tế “Di cư lao động ở các nước ASEAN, thực trạng và chính sách”.
Đại diện lãnh đạo Khoa/Bộ môn, các giảng viên và sinh viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 30/11/2022
14h00
Tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng Ngân hàng câu hỏi và đề thi tự luận.
Đại diện các Bộ môn tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi tự luận năm 2022 theo kế hoạch.
Phòng 616 Nhà A2
15h30
Họp Tiểu ban Nội dung về Dự thảo báo cáo Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
19h00
Chương trình Chào Tân sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE khóa 64.
PTK. Tuan Neu và các đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
Thứ Năm 01/12/2022
7h15
Hội đồng đánh giá Khóa luận Tốt nghiệp SV ngành Marketing K61.
TLĐT thông báo địa điểm giảng đường các Tiểu ban theo danh sách đã phân công.
14h30
Sinh hoạt Khoa học cấp BM về LATS của NCS K38 tại P.1306
Mời toàn thể GV và NCS không có giờ lên lớp
Chủ trì: PGS Huyen Pham
Thứ Sáu 02/12/2022
7h15
Hội đồng đánh giá Khóa luận Tốt nghiệp SV ngành PR K61 và TTMKT K59-60.
LĐ.BM TrTh.MKT gửi danh sách, tài liệu và TLĐT thông báo địa điểm giảng đường các Tiểu ban.
09h00
Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 11).
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1