LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2018 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

Thứ Hai 10/12/2018
Họp các nhóm dịch tài liệu Marketing theo kế hoạch đã phân công

Thứ Ba 11/12/2018
7h30: Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2018-2019. Đại biểu đương nhiên, đại biểu được bầu và các đồng chí có giấy mời. Hội trường A2

15h30: Họp với các đơn vị đăng ký tổ chức Hội thảo 2019. Đại diện lãnh đạo Khoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Bảy 15/12/2018
13h: Trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của HSSV và các đơn vị hỗ trợ, đón khách thăm quan. TS. Nguyễn Văn Tuấn đại diện lãnh đạo Khoa và CBGV, SV có quan tâm. Sảnh tầng G Thư viện Phạm Văn Đồng

Cả ngày Chủ Nhật 16/12/2018
Từ 8h: Các hoạt động: Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. TS. Nguyễn Văn Tuấn đại diện lãnh đạo Khoa và CBGV, SV có quan tâm. Hội trường A2; Phòng Hội thảo B1.102 Nhà A2; Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1; Sảnh tầng G Thư viện Phạm Văn Đồng