LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2019 (Từ ngày 9/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

Thứ Hai 9/12/2019
15h:
Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị hội thảo: “Công tác Truyền thông giáo dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0”.Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban biên tập Kỷ yếu, Ban Thư ký Hội thảo theo Quyết định số 1661/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/8/2019 của Hiệu trưởng. Trưởng khoa PGS. Vũ Huy Thông và Phó Trưởng khoa TS. Phạm Văn Tuấn tham dự. Phòng họp B, A1.
Thứ Ba 10/12/2019
07h30:
Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai năm 2013”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa/Viện, các đ/c có giấy mời, cùng toàn thể cán bộ viên chức K.BĐS&KTTN, giảng viên và các đại biểu quan tâm. Phòng G nhà A1
14h:
Họp tiếp tục triển khai công tác kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành.Kính mời BCN Khoa, PGS Phạm Thị Huyền, TS. Nguyễn Quang Dũng, TS. Nguyễn Hoài Long, TS. Nguyễn Đình Toàn, TS. Nguyễn Thu Lan. Phòng họp C, tầng 5
Thứ Tư 11/12/2019
9h30
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tạp chí Kinh tế và Phát triển. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí có giấy mời, các đối tác và khách mời, toàn thể viên chức Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Phòng HT G, A1
Thứ Năm 12/12/2019
8h:
ThS. Nguyễn Quỳnh Trang giảng thử tại BM Marketing. Mời GVBM Marketing và TBM Truyền thông
10h30:
Lãnh đạo các BM lưu ý làm việc với Phòng Thanh tra và Pháp chế, tại VP khoa về cung cấp bảng điểm 10% và 20% của các môn thi từ ngày 16/12-29/12/2019.
14h:
Họp bàn về tiến độ hoàn thiện đề cương chương trình đào tạo Thạc sĩ, xây dựng bộ học liệu chuẩn và thống nhất phương thức coi thi kết thúc học phần tại địa phương.Mời Trưởng Khoa và TBM có đào tạo SĐH, Phòng HT G A1.
15h:
Họp xét tiến độ NCS 2019. Mời đại diện lãnh đạo khoa tham gia đào tạo. Phòng họp, tầng 5, phòng C, A1
Thứ bảy 14/12/2019
Lễ kỷ niệm và Gala Dinner nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan.Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, Phòng ban, Trung tâm trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình, toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế học các đ/c có giấy mời, học viên và cựu học viên của Chương trình. Hội trường A2 và sảng HT A1-A2.