LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2021 (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

Thứ Hai 06/12/2021
10h00 Rà soát công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài 3 chương trình kiểm định đợt 2 theo tiêu chuẩn của Thông tư 04/BGD&ĐT. Thành viên các nhóm chuẩn bị hồ sơ kiểm định của Khoa Marketing Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 07/12/2021
09h00 Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Marketing báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo hợp đồng liên kết đào tạo Cử nhân Digital Marketing giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Leeds Beckett, Anh. PGS. Thông, TS. Long, TS. Hưởng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h Họp toàn Khoa Marketing chuẩn bị cho công tác Kiểm định. Đề nghị tất cả GV.CB đọc file BÁO CÁO kèm theo dưới đây để HIỂU VÀ THẢO LUẬN tại cuộc họp P.1304-1305
15h00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 08/12/2021
7h30 Chấm KLTN của SV chuyên ngành Truyền thông MKT và Ngành PR.
Online GV thành viên các Tiểu ban
13h30 Chấm KLTN của SV chuyên ngành QT.MKT.
Online GV thành viên các Tiểu ban
15h00 Hội nghị đánh giá năm 2021 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.
ONLINE/OFFLINE PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 09/12/2021
8h Chấm KLTN của SV chuyên ngành QTBH.
Online GV thành viên các Tiểu ban
08h00 Hội thảo khoa học quốc gia “Chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam và ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy”.
ONLINE/OFFLINE. Đại diện lãnh đạo Khoa, tác giả viết bài, đại biểu có giấy mời cùng toàn thể CBVC, giảng viên và nhà khoa học quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00 Hội thảo khoa học quốc gia “Cải thiện năng suất lao động trong các doanh nghiệp cơ khí – Rào cản và giải pháp tháo gỡ.”
ONLINE/OFFLINE. Các đại biểu có giấy mời, thầy cô, sinh viên quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 10/12/2021
08h00 Tiếp Đoàn Đánh giá ngoài, Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Khoa Marketing Thành viên các nhóm chuẩn bị hồ sơ kiểm định của Khoa Marketing Phòng 1514 Nhà A1
10h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT: Khai mạc Khảo sát chính thức.
ONLINE/OFFLINE. Tham dự trực tiếp: PGS. Thông, PGS. Tuấn, PGS. Huyền.
Tham dự trực tuyến: Thành viên khác của Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, giảng viên tham gia giảng dạy các CTĐT Marketing Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00 Kiểm định chất lượng CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài khảo sát cơ sở vật chất. BCN Khoa P.1514 Nhà A1
Thứ Bảy 11/12/2021
08h00 Đoàn Kiểm định CTĐT phỏng vấn nhóm Trưởng/Phó Khoa, Trưởng/Phó Bộ môn. Trưởng/Phó Khoa, Trưởng/Phó Bộ môn. Tầng 15 Nhà A1
08h30 Tọa đàm “Kiến nghị về cơ chế tự chủ đại học”.
ONLINE/OFFLINE PGS. Thông thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ và CB.GV quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h15 Đoàn kiểm định CTĐT phỏng vấn Nhóm Nhà sử dụng lao động của CTĐT Marketing. Tầng 15 Nhà A1
10h20 Đoàn kiểm định CTĐT phỏng vấn nhóm Giảng viên. Các giảng viên Khoa Marketing. Tầng 15 Nhà A1
13h30 Đoàn Kiểm định CTĐT phỏng vấn nhóm Cán bộ hỗ trợ và cán bộ Đoàn thể của Khoa Marketing. Tầng 15 Nhà A1
14h45 Đoàn kiểm định phỏng vấn nhóm Cựu sinh viên Khoa Marketing. Tầng 15 Nhà A1
16h00 Đoàn kiểm định CTĐT phỏng vấn Nhóm sinh viên của Khoa Marketing. Tầng 15 Nhà A1
Chủ Nhật 12/12/2021
08h00 Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với Trưởng các đơn vị chức năng. Thành viên các nhóm chuẩn bị hồ sơ kiểm định của Khoa Marketing Phòng 1514 Nhà A1
13h30 Đoàn Đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với Trưởng các đơn vị chức năng. Thành viên các nhóm chuẩn bị hồ sơ kiểm định của Khoa Marketing Phòng 1514 Nhà A1
Thông báo
Từ 8h thứ Hai ngày 06/12/2021 đến trước 17h thứ Sáu ngày 10/12/2021: P.QLĐT tiếp nhận đề cương học phần của các BM/Khoa/Viện theo Kế hoạch số 1390/KH-ĐHKTQD ngày 09/9/2021.
TLĐT Hiền Cao rà soát lại với các BM và chuyên viên P.QLĐT.