LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2019 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

Thứ Hai 16/12/2019
15h
Trao đổi v/v bảo vệ LV của CHV.
BCNK, LĐ BM QTBH-DM Nguyễn Hoài Long, Phạm Hồng Hoa và GVHD Nguyễn Ngọc Quang
Phòng 1306
Thứ Ba 17/12/2019
6h
Các nhóm đề tài nghiên cứu đi khảo sát thực tế tại địa phương
16h
Nhóm Chương trình Digital Marketing họp Skype với LBU.
Phòng 1303 – 1306
Thứ Tư 18/12/2019
8h
Chi ủy và BCNK họp với toàn thể CB-GV Bộ môn Định giá
Phòng 1306
9h30
Họp nhóm Biên soạn Giáo trình NC.MKT
Phòng 1306
14h
Họp giao ban: BCNK, lãnh đạo các Bộ môn, BT.LCĐ và 2 Trợ lý
Phòng 1306
16h
Họp bàn về tiến độ hoàn thiện đề cương chương trình đào tạo Thạc sĩ, xây dựng bộ học liệu chuẩn và thống nhất phương thức coi thi kết thúc học phần tại địa phương.
Trưởng Khoa, các Trưởng Bộ môn có đào tạo Sau đại học
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 19/12/2019
8h
Họp Hội đồng KH&ĐT Trường góp ý Đề án mở ngành, chương trình đào tạo mới trình độ Đại học, hình thức đào tạo chính quy.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
8h: Gặp mặt kỷ niệm 74 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2018). Đại diện lãnh đạo Khoa. Địa điểm: Văn phòng Khoa Giáo dục Quốc Phòng (khu nội trú)
Thứ Sáu 20/12/2019
8h
Hội thảo Khoa học Quốc gia chủ đề: “Hạn chế tín dụng đen tại Việt Nam”.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng Trường, thành viên Hội đồng Khoa học-Đào tạo Trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; cùng toàn thể tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các đồng chí quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
9h
Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Đài Loan lần thứ 6.
Đại biểu có giấy mời và các cán bộ, giảng viên quan tâm.
Hội trường A2
Thứ Bảy 21/12/2019
9h
Lễ bế giảng và trao bằng hệ đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2019.
Đại diện lãnh đạo Khoa, đại biểu có giấy mời, giảng viên và các tân cử nhân.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1