LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2019 (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

Thứ Hai 23/12/2019
10h30
Phòng Truyền thông báo cáo công tác chuẩn bị hội thảo Khoa học Quốc gia: “Công tác Truyền thông giáo dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0”.
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban biên tập Kỷ yếu, Ban Thư ký Hội thảo theo Quyết định số 1661/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/8/2019 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h
BM QTBH&DM tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tiếp cận chiến lược về nội dung số trong Digital Marketing”
Kính mời thành viên BM và các thày, cô quan tâm. P.1303
Thứ Ba 24/12/2019
10h00
Họp Ban thường vụ Công đoàn và Ban Tài chính, Ban đời sống Công đoàn trường.
Thường vụ Công đoàn trường và các Trưởng ban tài chính, Trưởng ban Đời sống Công đoàn trường. Phòng 608 Nhà A1
Thứ Tư 25/12/2019
08h00
Triển khai kiểm tra, rà soát các tồn tại trong quá trình sử dụng Nhà Trung tâm đào tạo.
Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường2, cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 1010/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/10/2019 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.
Thứ Năm 26/12/2019
10h00
Gặp mặt tri ân viên chức, người lao động nghỉ hưu năm 2019.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị và các viên chức, người lao động nghỉ hưu từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ chính quy, Đợt tháng 12-2019.
Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 163/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/02/2019 và Quyết định số 641/QĐ-ĐHKTQD, ngày 10/6/2019 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 27/12/2019
08h00
Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Công tác Truyền thông giáo dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0”.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, đại diện các doanh nghiệp và các đ/c có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Bảy 28/12/2019
08h00
Khai mạc giải Tennis, Cầu lông, Bóng bàn dành cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2019.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, đại diện công đoàn đơn vị, cán bộ, giảng viên, vận động viên và anh chị em quan tâm.
Sân Tennis – ĐH KTQD
Chủ Nhật 29/12/2019
17h00
Tổ chức trao giải và tổng kết giải Tennis Cầu lông, Bóng bàn dành cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2019.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, đại diện công đoàn đơn vị, cán bộ, giảng viên và vận động viên tham dự.
Sân Tennis – ĐH KTQD
Thông báo
Bảo vệ Luận án