LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2021 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

Thứ Hai 20/12/2021
07h30
Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 1).
ONLINE Trực tuyến trên MS Teams
08h30
Họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác đào tạo ngắn hạn. TS. Hưởng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00
Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về dự thảo Đề án. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h45
Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 21/12/2021
07h30
Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 2). Trực tuyến trên MS Teams
08h00
Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường Kinh tế và Kinh doanh năm 2021 (ICYREB 2021).
ONLINE/OFFLINE. Các đại biểu có giấy mời.
8h00
BM QTBH&DM tổ chức SHKH online góp ý đề xuất đề tài cho CHV MKT.K29 Hội đồng 1: GS Lâm, PGS. Tuấn, TS. Long, TS. Hưởng, TS. Quang và ThS. Oanh (thư ký)
10h00
BM QTBH&DM tổ chức SHKH online góp ý đề xuất đề tài cho CHV MKT.K29 Hội đồng 2: PGS. Dũng, PGS. Đức, TS. Hoa, TS. Minh, TS. Toàn và ThS. Thanh (thư ký)
15h30
Họp Tổ công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động, năm 2021. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 22/12/2021
07h30
Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 3). Trực tuyến trên MS Teams
08h00
BM.MKT tổ chức SHKH đề tài CH.K29 MKT Phòng 1304.1305
08h30
Họp tổng kết đánh giá hoạt động trang web cấp 2 của các đơn vị trực thuộc Trường năm 2021. ThS. Hoàng Dũng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h00
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc rà soát, đánh giá, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, mở mới CTĐT Chính sách kinh tế. Các thành viên trong Hội đồng KH&ĐT. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1
10h30
Họp về công tác Đảm bảo chất lượng, lưu trữ dữ liệu kiểm định và viết chương trình đào tạo, đề cương học phần theo tiêu chuẩn kiểm định. PGS. Huyền Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h00
Phòng Quản lý đào tạo báo cáo kết quả xây dựng, cập nhật đề cương học phần năm 2021. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp về kết quả xây dựng bộ học liệu chuẩn năm 2021. PGS. Huyền Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h30
Họp về Kế hoạch tổ chức sự kiện “Ra mắt cuốn sách ‘Nguyên lý Marketing’ – Philip Kotler & Gary Armstrong và Tọa đàm Kiến tạo giá trị và gắn kết khách hàng trong thời đại số”. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 23/12/2021
07h30
Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 4). Sinh viên Khối 4. Trực tuyến trên MS Teams
08h30
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến.
ONLINE/OFFLINE. Lãnh đạo Khoa, các Bộ môn và giảng viên không có giờ lên lớp. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00
Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE năm 2021. Các thành viên Hội đồng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 24/12/2021
07h30
Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 5). Sinh viên Khối 5. Trực tuyến trên MS Teams
13h30
Hội thảo khoa học Quốc tế về Xu hướng chuyển dịch thương mại và chuỗi giá trị xanh.
ONLINE/OFFLINE. Đại biểu có giấy mời và các nhà khoa học quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h00
Tổ công tác xây dựng Mô hình Trường 3 cấp báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về dự thảo Đề án. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 25/12/2021
09h00
Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm 2021 (đợt 2).
ONLINE/OFFLINE. PGS. Tuấn, TLĐT Hiền, các Thầy Cô giáo và tân cử nhân. Hội trường A2
Chủ Nhật 26/12/2021
09h00
Lễ trao bằng tiến sĩ năm 2021. PGS. Thông, các GV tham gia đào tạo NCS và tân tiến sĩ năm 2021. Hội trường A2
14h00
Họp Hội đồng trường Phiên cuối năm, năm 2021. ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1