LỚP HỌC HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Với mục đích làm rõ cho sinh viên về những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu khoa học như: lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xác định phương pháp nghiên cứu, cách thức và các bước tiến hành nghiên cứu, các vấn đề lưu ý khi nghiên cứu khoa học, giới thiệu một số nghiên cứu điển hình, giới thiệu và giải đáp các thắc mắc về tiêu chuẩn đánh giá đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên của bộ giáo dục đào tạo và trường đại học Kinh tế Quốc dân, giới thiệu một số phương pháp định lượng nghiên cứu khoa học… Chuỗi bài giảng sẽ có sự tham gia của các thầy cô chuyên gia về phương pháp nghiên cứu cùng với hàng trăm cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trường.

Thời gian tổ chức các lớp:
-BUỔI 01: Giới thiệu cơ bản về nghiên cứu khoa học, cách thức tìm kiếm chủ đề nghiên cứu, xây dựng tổng quan nghiên cứu
Thời gian: từ 18h00 – 20h30 ngày 26/12/2018 (thứ 4)

-BUỔI 02: Cách thức thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp
Thời gian: từ 18h00 – 20h30 ngày 27/12/2018 (thứ 5)

-BUỔI 03: Cách thức thiết kế nghiên cứu định tính và định lượng
Thời gian: từ 18h00 – 20h30 ngày 28/12/2018 (thứ 6)


Link đăng ký: https://goo.gl/forms/GLjcfmRES3aH3iES2

Địa điểm (dự kiến): P1006 – toà nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thông tin chi tiết xem tại: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FW9x1ORu4V_eR6nkuqrk1ImJN7zwWDiO?fbclid=IwAR3qBtmedCZ8JnSirnkaly_uOt6OfBDCHA7j3gRk7us9MNAP1gyIVfbep1U