NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG TƯ VẤN TUYỂN SINH 2019

Câu 1: Cơ hội việc làm của sinh viên Marketing – NEU sau khi ra trường?

Tham khảo thông tin Chuyên ngành đào tạo trên website Khoa Marketing – NEU trong link: https://bit.ly/2GfBCpW

Câu 2: Chương trình học của ngành Marketing, ngành Quan hệ công chúng?

Tham khảo tài liệu Danh sách học phần ngành Marketing và PR (bản in) phát tại quầy TVTS

Câu 3: Các môn học liên quan đến Marketing khi học ngành Marketing tại NEU?

Tham khảo tài liệu Danh sách học phần ngành Marketing và PR (bản in) phát tại quầy TVTS

Câu 4: Các môn học liên quan đến Quan hệ công chúng khi học ngành Quan hệ công chúng tại NEU?

Tham khảo tài liệu Danh sách học phần ngành Marketing và PR (bản in)

Câu 5: Sinh viên Marketing cần có những tố chất, kĩ năng gì?

Tham khảo thông tin Chuyên ngành đào tạo trên website Khoa Marketing – NEU trong link: https://bit.ly/2GfBCpW

Câu 6: Học phí của ngành Marketing năm 2019 là bao nhiêu?

Tham khảo đề án tuyển sinh 2019 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong link: https://bit.ly/2Y9vRVe

Theo đó học phí của Trường với K61 trong khoảng từ 15,5 triệu đồng tới 19 triệu đồng/năm học.

Câu 7: Học chuyên sâu về Marketing thì học những môn gì? Nghiên cứu ở đâu?

Tham khảo tài liệu Danh sách học phần ngành Marketing (bản in) phát tại quầy TVTS

Câu 8: Cách thức thi tuyển lên các lớp Marketing tiên tiến, chất lượng cao?

Marketing chỉ có chương trình CLC chưa có chương trình tiên tiến, thông tin chi tiết về thi vào chương trình Quản trị Marketing chất lượng cao: https://bit.ly/2X3xeB6

Câu 9: Điều kiện để học song ngành tại NEU?

Thông tin học song song 2 ngành: https://bit.ly/2xWycUs

Câu 10: Có những học bổng nào dành cho sinh viên Marketing?

Tham khảo thông tin trong Đề án tuyển sinh 2019 NEU (tổng quỹ học bổng của Trường lên tới 25 tỷ đồng) https://bit.ly/2Y9vRVe

Câu 11: Là một người hướng nội, ít nói thì có phù hợp với Marketing không?

Ai cũng có thể phù hợp với Marketing!