PHÂN CÔNG GVHD SV NGÀNH MARKETING THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK MÙA THU 2022

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ mùa thu 2022: Xem tại đây

Danh sách phân công hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp ngành Marketing mùa thu 2022: Xem tại đây