Sinh hoạt khoa học – Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp Việt Nam

 

Ngày 5 tháng 10 năm 2018, tại phòng 406 Nhà A2,  bộ môn Định giá đã tổ chức sinh hoạt khoa học với nội dung “Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động thẩm định giá các doanh nghiệp Việt Nam”. Buổi trình bày có sự tham gia của Chị Dương Kiều Oanh (Giám đốc Trung tâm mua sắm tài sản – Công ty sản xuất phần mềm FSoft – Tập đoàn FPT) cũng các giảng viên bộ môn Định giá và các bạn sinh viên Lớp Thẩm định giá K58.

Thông tin tóm tắt của buổi trình bày có trong slide Sharing Sept 2018 NEU