THÔNG BÁO DANH SÁCH (DỰ KIẾN) SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021-KHÓA 62

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 – KHÓA 62

1.Danh-sách-dự-kiến-HBKKHT-HKI- năm học 2020-2021- khóa 62.xlsx

2. Đề nghị các em sinh viên đối chiếu, kiểm tra thông tin từ ngày 04/6/2021 đến hết ngày 6/6/2021. Trường hợp cần hỗ trợ, các em liên hệ cô Vũ Thúy – Email: vuthuy0580@neu.edu.vn.

Trân trọng!