Thông báo danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chúc mừng các sinh viên đã tốt nghiệp hệ chính quy đợt 1 năm 2022, chúc các tân cử nhân sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chi tiết danh sách tại file: danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp ĐHCQ đợt 1 năm 2022

Trường thông báo và đề nghị sinh viên:

  • Sinh viên ĐHCQ tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 kiểm tra lại các thông tin (mã sinh viên, lớp, ngày sinh, giới tính, điểm TBC, xếp loại – đây là các thông tin rất quan trọng để in và cấp bằng cho sinh viên). Nếu có sai sót, sinh viên phản ánh về địa chỉ email hat@neu.edu.vntrước 17h ngày 05/04/2022
  • Về giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong thời gian chờ cấp bằng:
  • Trường trả giấy CNTN tạm thời cho sinh viên trực tiếp tại bộ phận một cửa – sảnh G nhà A1 (quầy số 10) từ ngày 06/04/2022 (sáng từ 9-10h, chiều từ 15-16h, trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết), cụ thể như sau:

+ Sáng 06/04/2022: Khoa Bất động sản &KTTN, Bảo hiểm, Đầu tư, Du lịch khách sạn

+ Chiều 06/04/2022: Viện Kế toán – kiểm toán, Khoa Kế hoạch và phát triển, Kinh tế học, Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực

+ Sáng 07/04/2022: Khoa Khoa học quản lý, Luật, Ngoại ngữ, Viện Ngân hàng Tài chính

+ Chiều 07/04/2022: Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Khoa Toán kinh tế, Khoa Thống kê, Khoa

+ Sáng 08/04/2022: Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số, Khoa Marketing, Môi trường Đô thị, Quản trị Kinh doanh

+ Chiều 08/04/2022: Song song 2 chương trình, Văn bằng 2

+ Từ ngày 11/4/2020: các sinh viên chưa nhận theo lịch của khoa/viện

  • Trường gửi bản mềm/bản scan giấy CNTN tạm thời cho sinh viên qua email NEU của sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022.
  • Đối với sinh viên bị cách ly/không nhận trực tiếp ở trường: Trường gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên qua đường bưu điện (miễn phí). Sinh viên đăng ký tại link  đăng ký nhận giấy CNTN tạm thời đợt 1 năm 2022_qua đường bưu điện

Thời hạn đăng ký: trước 17h00 ngày 03/04/2022

  • Sinh viên đăng ký online nhận thêm giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/bản sao từ sổ gốc của bằng và bảng điểm cuối khóa tại địa chỉ: đăng ký dịch vụ 1 cửa

Trân trọng!