Thông báo Điểm đánh giá rèn luyện cấp Khoa kỳ II năm học 2019-2020

Sinh viên có nhu cầu đính chính liên hệ tới cô Cao Thị Thu Hiền – Trợ lý đào tạo Khoa.
  • Email: hienct@neu.edu.vn
  • Sđt: 0936467027
Thời hạn nhận thông tin đính chính: Thứ 6 ngày 09/10/2020, từ 9h00 đến 15h30
Sau thời hạn trên Hội đồng đánh giá cấp Khoa không chịu trách nhiệm trước mọi thông tin sai sót của sinh viên.