Thông báo điểm trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2021 phương thức xét tuyển kết hợp và lịch xác nhận nhập học, nhập học

Chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học học Kinh tế Quốc dân theo hình thức xét tuyển kết hợp.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp Đại học Chính quy năm 2021 như sau: