Thông báo học bổng Đài Loan năm 2019 dành cho các bậc học

Khoa Marketing gửi thông báo học bổng Đài Loan năm 2019 từ Phòng Hợp tác Quốc tế tới các bạn sinh viên trong khoa:

Vừa qua, Phòng Hợp tác Quốc tế có nhận được thông báo của Văn phòng Văn hóa Đài Bắc về Chương trình học bổng thạc sỹ và Tiến sỹ Đài Loan năm 2019. Nội dung chi tiết kính mời quý thầy cô tham khảo đường link: https://neu.edu.vn/…/thong-bao-hoc-bong-dai-loan-nam-2019-d…

Phòng HTQT trân trọng thông báo tới quý thầy cô được biết và đăng ký.

Trân trọng