THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ HÈ 2022 & LINK KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG CỦA SV

1, Kế hoạch giảng dạy, học tập kỳ Hè 2022: https://daotao.neu.edu.vn/vi/thong-bao-2633/ke-hoach-hoc-ky-he-nam-2022-nam-hoc-2021-2022

2, Link khảo sát nguyện vọng K58 đến K60: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-NKxBBCGmJOBiYucrGJP0emfTGrBeFGHDQ3fepdvwNYVjdg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

3, Link khảo sát nguyện vọng K61, 62: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ogV00Y_9uuK975J3Lfzng26Q5FHc-e1XlQCgGEPE1ZArYg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Sinh viên lưu ý:

  • Đọc kỹ Kế hoạch giảng dạy, học tập kỳ Hè 2022 để có thể xây dựng kế hoạch học tập cho cá nhân một cách phù hợp.
  • Trường hợp SV có nguyện vọng tổ chức các học phần học theo lớp, đề nghị SV làm đơn (Mẫu đơn số 4 tại đây: https://daotao.neu.edu.vn/vi/thu-tuc-bieu-mau/mau-don-danh-cho-sinh-vien-chinh-quy) , có xác nhận đồng ý giảng dạy của thầy cô Trưởng Bộ môn và gửi về phòng QLĐT (thầy Nguyễn Nghĩa Hoàng, P211-A1) hoặc scan gửi qua email nguyennghiahoang@neu.edu.vn (save tên file Đơn đăng ký học hè_Tên lớp SV). Thời hạn nhận đơn: trước ngày 07/05/2022.
  • Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký học theo lớp của SV, Phòng QLĐT sẽ tiến hành bố trí TKB và đăng ký học mặc định theo lớp, nếu SV không có nguyện vọng học thì sẽ phải tự hủy đăng ký học trong tài khoản đăng ký học cá nhân.

Trân trọng!