THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP KỲ MÙA XUÂN 2022

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐHCQ NĂM HỌC 2022: Kế hoạch đào tạo năm học 2022

KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐHCQ NĂM 2022: Kế hoạch thực tập ĐHCQ năm 2022

KẾ HOẠCH HỌC TẬP KỲ MÙA XUÂN 2022: Kế hoạch học tập kỳ XUÂN_2022

LINK KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG DÀNH CHO SV ĐHCQ TỪ K60 TRỞ VỀ TRƯỚC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw_F4BvlCAA4KO_FbacSjcfgP4cAYeJoziPKL3YMHkQ5JVRA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Gửi SV ĐHCQ các khóa

Trường gửi tới các bạn SV ĐHCQ Kế hoạch đào tạo năm học 2022; Kế hoạch thực tập ĐHCQ năm 2022; Kế hoạch học tập kỳ mùa Xuân 2022; chi tiết cụ thể xem tại các file đính kèm.

Theo kế hoạch học tập kỳ mùa Xuân năm 2022, từ ngày 15/10/2021 đến 15/11/2021 Trường sẽ tiến hành bố trí TKB cho các khóa 60, 61, 62. Khóa 63 chưa kết thúc học kỳ 1 nên sẽ thông báo sau.

Một số nội dung cần lưu ý như sau:

1, Đối với học phần bắt buộc, Trường sẽ bố trí TKB theo lớp và đăng ký học mặc định cho SV theo lớp.

2, Đối với học phần thuộc tổ hợp lựa chọn:

  • Trường sẽ bố trí các học phần thuộc tổ hợp lựa chọn (theo kế hoạch học tập đã thông báo ở trên) để sinh viên chủ động đăng ký học trên trang tinchi.neu.edu.vn (kế hoạch đăng ký học sẽ được thông báo cùng thông báo thời khóa biểu, dự kiến trước 30/11/2021).
  • Trong trường hợp các lớp SV có nguyện vọng muốn đăng ký học cùng nhau các học phần trong tổ hợp lựa chọn đề nghị Lớp trưởng của lớp SV làm đơn theo mẫu (Mẫu đơn số 4 tại trang web của Phòng QLĐT https://daotao.neu.edu.vn/vi/thu-tuc-bieu-mau/mau-don-danh-cho-sinh-vien-chinh-quy) gửi về Phòng QLĐT (thầy Nguyễn Nghĩa Hoàng, email: nguyennghiahoang@neu.edu.vn), sử dụng email trường đã cấp cho SV để gửi đơn. Căn cứ vào đơn, Phòng QLĐT sẽ xem xét và xin ý kiến các thầy cô lãnh đạo Bộ môn để bố trí TKB cũng như đăng ký học theo lớp cho SV. Trường hợp sinh viên của lớp không có nguyện vọng học theo lớp thì tự hủy đăng ký học đã được đăng ký mặc định theo lớp và đăng ký lại lớp học phần khác phù hợp với lịch học cá nhân.
  • Thời hạn nhận đơn: trước ngày 15/11/2021.

3, Đối với SV ĐHCQ từ K60 trở về trước (kể cả SV học song song) chưa hoàn thành CTĐT của mình, chủ động tham khảo các học phần được tổ chức cho K60, 61, 62. Nếu không có các học phần thuộc CTĐT của mình được tổ chức trong học kỳ đề nghị sinh viên điền thông tin theo link khảo sát ở trên để Trưởng tổng hợp nguyện vọng, trao đổi với Bộ môn và tổ chức lớp học cho sinh viên đăng ký trên mạng. Thời hạn hoàn thành trước 15/11/2021.

4, Sinh viên ĐHCQ các khóa có nghĩa vụ kiểm tra tài chính cá nhân và phải được cập nhật tài chính trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn trước ngày 28/11/2021 để được đăng ký học cho học kỳ tiếp theo cũng như được đăng ký mặc định theo lớp.