THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT HỌC BỔ SUNG CHO SINH VIÊN ĐHCQ (25/08/2020)

Kính gửi SV ĐHCQ, VB2CQ, LTCQ!

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy (Đợt 1 năm 2020).
Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho sinh viên ĐHCQ nhằm tạo điều kiện cho SV hoàn thành CTĐT và tốt nghiệp đúng hạn.
1, Đối tượng
– Sinh viên ĐHCQ từ khóa 58 trở về trước (bao gồm cả SV LTCQ các khóa tương ứng).
– Sinh viên VB2CQ từ khóa 30 trở về trước.
2, Quy định về tổ chức lớp học phần và số tín chỉ tối đa được đăng ký học
– Quy mô tối đa của mỗi lớp học phần là 30SV/lớp.
– SV từ khóa 53 và VB2CQ khóa 28 trở về trước được đăng ký tối đa 20 tín chỉ.
– SV các khóa 54, 55, 56 (và LTCQ các khóa tương ứng) và VB2CQ khóa 29, 30 được đăng ký tối đa 15 tín chỉ.
– SV các khóa 57, 58 được đăng ký tối đa 10 tín chỉ.
3, Thời gian đăng ký học, hình thức đăng ký học
– Thời gian đăng ký nguyện vọng từ ngày 25/08/2020 đến hết ngày 31/08/2020
– SV ĐHCQ và VB2CQ các khóa chủ động đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên trang web đăng ký học, mục Đăng ký nguyện vọng
– SV từ Khóa 53 trở về trước đăng ký nguyện vọng theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVFJ4apxMFFUAcd3WJMW6-MojgxtVn9yFwnHPfzKK5s4-0DQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
– Sau khi đăng ký nguyện vọng theo thời gian và hướng dẫn trên, sinh viên phải nộp đơn xin đăng ký học chính thức (theo mẫu đơn đính kèm thông báo này) cho các Khoa/Viện quản lý sinh viên. Đối với hệ VB2CQ thì nộp cho cán bộ quản lý khóa học (thầy Lê Hà, P211-A1). Thời gian nộp đơn từ ngày 01/09/2020 đến 08/09/2020.
– Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký chính thức, Phòng QLĐT sẽ thông báo danh sách và thời gian học trên trang web QLĐT để sinh viên biết.
4, Thời gian học, địa điểm học
– Thời gian học từ ngày 15/09/2020 đến 15/10/2020.
– Thời gian tổ chức thi và nhập điểm từ ngày 16/10/2020 đến 31/10/2020.
– Nhà trường sẽ bố trí địa địa điểm học, lịch học, lịch thi đối với những học phần có quy mô từ 15SV trở lên (thời gian học chủ yếu sẽ vào tiết 9, 10, 11 trong tuần và ngày thứ 7, chủ nhật) và thông báo đến các Bộ môn trước ngày 15/09/2020.
– Đối với những học phần có quy mô dưới 15SV thì các Bộ môn chủ động bố trí lịch học, lịch thi và thông báo cho sinh viên biết tại bảng tin của Khoa/Viện.