Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy Đợt I năm 2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy Đợt I năm 2021, cụ thể như sau:

KH xét tốt nghiệp hệ CQ đợt 1 năm 2021.pdf

Đơn đề nghị xét tốt nghiệp đợt 1.2021.doc