Thông báo kết quả cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế quốc dân – Vietcombank” năm 2021.

Phòng Quản lý khoa học thông báo kết quả chấm Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế quốc dân – Vietcombank” năm 2021.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách: TS. Phạm Hương Thảo, P601 nhà A1, ĐT: 091 55 65 046, email: phamhuongthao@neu.edu.vn

Trân trọng thông báo!
Thông báo số: 1223/TB-ĐHKTQD ngày 02/8/2021