Thông báo Lịch tập huấn Công nghệ thông tin cho sinh viên K63 (đợt 2)

 

THÔNG BÁO

Tổ chức lớp hướng dẫn cho sinh viên Khóa 63 sử dụng hệ thống CNTT tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Thực hiện lịch trình tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 ban hành kèm theo công văn số 1232/KH-ĐHKTQD ngày 09/08/2021 của HIệu trưởng, Trung tâm UDCNTT thông báo tổ chức các lớp hướng dẫn sinh viên Khóa 63 (đợt 2) sử dụng hệ thống CNTT như sau:

  1. Đối tượng: sinh viên Khóa 63 đã nhập học trong tháng 9/2021
  2. Thời gian tập huấn: theo lịch trình kèm theo công văn này
  3. Phương thức học tập: trực tuyến trên hệ thống MS Teams
  4. Nội dung tập huấn:

–        Hệ thống email, MS Teams và các ứng dụng của Microsoft 365

–        Hệ thống wifi và internet

–        Hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS

–        Hệ thống tài liệu số và ứng dụng NEU reader

–        Giới thiệu những trang web chính, các cổng thông tin quan trọng

–        Các quy định của nhà trường và các chương trình hỗ trợ CNTT khác…

 

 LỊCH TẬP HUẤN CNTT CHO SINH VIÊN K63

– Buổi 1: ngày 19/9/2021 dành cho sv nhập học ngày 17&18/9 – Buổi 2: ngày 21/9 dành cho sv nhập học ngày 19&20/9 – Buổi 3: ngày 23/9 dành cho sv nhập học ngày 21&22/9 – Buổi 4: ngày 25/9 dành cho sinh viên nhập học ngày 23&24/9 – Buổi 5 :  ngày 27/9 dành cho sv còn lại – Buổi 6 tổ chức bù cho sinh viên chưa tham gia các buổi 1-5 vào cuối tuần (ngày 9/10).

 

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CNTT

Sau khi các bạn sinh viên xem danh sách phía trên và biết được lớp của mình, các bạn làm theo các bước sau đây để vào được lớp tập huấn CNTT (hình thức tập huấn: online trên MS TEAMS):

Bước 1: Kiểm tra email của mình

  • Vào trang web https://neu.edu.vn
  • Bấm vào nút email trên thanh menu trên cùng bên phải/ hoặc gõ trực tiếp https://mail.neu.edu.vn
  • Username: masv@st.neu.edu.vn
  • Password: như đã hướng dẫn trong biên nhận hồ sơ

– Thay ảnh đại diện trong Email bằng ảnh cá nhân để nhận diện trong quá trình sử dụng

Bước 2: Đăng nhập vào Teams. Chú ý:  sử dụng email NEU và mật khẩu email để đăng nhập MS TEAMS

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO MS TEAMS