THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Thân gửi các em sinh viên hệ Đại học Chính quy từ khóa 62 trở về trước, Phòng Quản lý Đào tạo xin gửi tới các em lịch thi Học kỳ 1 2021-2021 các môn Giáo dục thể chất.

Thời gian thi dự kiến: 31/10/2021 đến 12/11/2021

Hình thức thi: Thi viết tiểu luận và nộp bài trên hệ thống LMS

Thời gian các ca thi: Ca 1: từ 8h00 đến 11h00; Ca 2: từ 13h00 đến 16h00; Ca 3: từ 18h45 đến 20h00

Đường link lịch thi: Lịch thi download