Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Thực hiện Luật Lao động năm 2019, Nhà trường thông báo đến các đơn vị lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, cụ thể như sau:

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam.pdf

Có thể là hình ảnh về văn bản