Thông báo tạm hoãn tổ chức học tập trung cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tạm hoãn tổ chức học tập trung cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh từ ngày 9/3/2020 đến ngày 15/3/2020

Chi tiết tại đường link đính kèm:

Công văn tạm hoãn tổ chức học tập trung từ 09.3.2020-15.3.2020.pdf