Thông báo v/v các phương án điều chỉnh Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo v/v các phương án điều chỉnh Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với chương trình đại học hệ chính quy theo kế hoạch điều chỉnh ở các kịch bản/phương án sau:

Thông tin trong file đính kèm tại đây