Thông báo v/v hỗ trợ giải quyết các học vụ trực tuyến (online)

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, covid-19, Phòng QLĐT sẽ tiếp nhận và giải quyết công tác học vụ theo hình thức trực tuyến (online) từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể:

1.Đường Link nộp hồ sơ online:

Công tác đổi điểm tiếng Anh, tin học đại cương:

+ Link đổi điểm và miễn Chuẩn đầu ra tiếng Anh:  https://forms.office.com/r/fd7m8aeSJx

+ Link đổi điểm và miễn Chuẩn đầu ra Tin học:  https://forms.office.com/r/cnpqpbh5TJ

Đăng ký nhận bằng tốt nghiệp: https://bitly.com.vn/ki41c7

Thắc mắc điểm: https://tinyurl.com/11bo4rud

Cấp lại mật khẩu: tinyurl.com/19c0v30w

Đăng ký học cùng lúc hai chương trình: https://forms.gle/pcqq6WL116D6H4yx9

 

2.Địa chỉ email hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý đào tạo đại học chính quy

Công tác đăng ký học: ThS. Nguyễn Nghĩa Hoàng, email: Nguyennghiahoang@neu.edu.vn

Công tác điểm, tài khoản quản lý đào tạo sinh viên, hoãn thi: ThS. Phạm Đức Minh, email: minhpd@neu.edu.vn

Công tác chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học: Lê Ngân Giang, email: giangln@neu.edu.vn

Công tác xét tốt nghiệp, văn bằng: ThS. Trần Thanh Hà, email: hat@neu.edu.vn

Công tác tổ chức học GDQP&AN, học cùng lúc hai chương trình: ThS. Phùng Chí Cường, email: cuongpc@neu.edu.vn

Công tác quản lý sự thay đổi sinh viên: ThS. Lương Việt Anh, email: anhlv@neu.edu.vn

Công tác tư vấn tuyển sinh: ThS. Hoàng Thanh Hà, email: htha@neu.edu.vn

Công tác học phí trên hệ thống QLĐT: cô Đặng Thủy Trang phòng Tài chính kế toán; email: trang.dt611@gmail.com

 

3.Quản lý đại học văn bằng 2 chính quy

Lãnh đạo phụ trách: ThS. Mạc Văn Tạo, Phó trưởng phòng, email: taomk@neu.edu.vn

Cán bộ phụ trách

+ Các khóa tuyển sinh năm 2020: Trịnh Hồng Nhung, email: nhungth25@neu.edu.vn

+ Các khóa khác: ThS. Lê Hà, email: hale@neu.edu.vn

 

4.Trực lãnh đạo giải quyết các công việc theo hình thức online

Phó trưởng Phòng QLĐT: ThS. Lê Anh Đức

Email: ducla@neu.edu.vn

Chú ý: sinh viên sử dụng email do Trường cấp để được hỗ trợ giải quyết công việc hiệu quả hơn.